Tải game

Để chơi Mu Việt Nam, bạn chỉ cần tải một trong các bộ cài đặt dưới đây là đã có thể dễ dàng tham gia Lục địa Mu Việt Nam. Chọn link tải có tốc độ nhanh nhất phù hợp với đường truyền của bạn.

Bản Cài Đặt Không Âm Thanh

Bản Cài Đăt Có Âm Thanh

FAQ - Hỏi Đáp